Niet eens met de WOZ-waarde? Maak bezwaar!

Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u denkt dat de waarde te hoog is vastgesteld, wat kan leiden tot een hogere aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) of erfbelasting.

In dit blog zullen we bespreken hoe u bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde en waar u op moet letten bij het indienen van een bezwaarschrift.

  1. Controleer de WOZ-beschikking Allereerst is het belangrijk om de WOZ-beschikking goed te controleren. Hierin staat de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand, maar ook de gegevens waarop deze waarde is gebaseerd, zoals de grootte van het perceel, het bouwjaar en eventuele verbouwingen. Controleer deze gegevens goed, want als er fouten in staan, kan dit leiden tot een te hoge waarde.
  2. Verzamel bewijsmateriaal Als u denkt dat de vastgestelde waarde te hoog is, verzamel dan bewijsmateriaal om dit aan te tonen. Denk hierbij aan recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt, taxatierapporten of foto’s van gebreken aan de woning.
  3. Maak gebruik van de bezwaartermijn De bezwaartermijn is zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Maak hier gebruik van en dien tijdig uw bezwaarschrift in. Als u te laat bent, wordt uw bezwaar niet meer in behandeling genomen.
  4. Stel een goed onderbouwd bezwaarschrift op Een goed onderbouwd bezwaarschrift vergroot de kans dat uw bezwaar wordt gehonoreerd. Vermeld in uw bezwaarschrift duidelijk waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde en onderbouw dit met bewijsmateriaal. Het is ook belangrijk om uw persoonlijke gegevens en de gegevens van de WOZ-beschikking te vermelden.
  5. Wacht op een reactie Na het indienen van uw bezwaarschrift krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal uw bezwaar worden behandeld door een onafhankelijke commissie. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig. Als uw bezwaar wordt gehonoreerd, ontvangt u een nieuwe WOZ-beschikking met een aangepaste waarde. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde geen invloed heeft op andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting. Ook is het goed om te weten dat u geen kosten hoeft te betalen voor het maken van bezwaar.

Deel dit bericht