Rookmelders verplicht per 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 worden rookmelders in alle woningen verplicht. Deze waren al langer verplicht voor nieuwbouwwoningen, maar vanaf dit jaar gaat deze regelgeving voor alle woningen gelden. Op iedere verdieping van een woning waar gewoond wordt, moet minimaal één goedgekeurde rookmelder hangen. Ook als huurder kun je deels verantwoordelijk zijn voor de rookmelders.

Waar hang ik een rookmelder?

Op iedere verdieping waar gewoond wordt, moet een rookmelder hangen. Dit geldt dus niet voor de zolder of kelder als daar niet wordt gewoond. In studentenhuizen is het straks verplicht om in iedere kamer een rookmelder te hangen. Door een aanpassing van het Bouwbesluit, gaat de verplichting per 1 juli 2022 in. In het Bouwbesluit vind je alle voorschriften waaraan een veilige woning moet voldoen.

Verhuurder

Ben je verhuurder van een woning? Dan ben jij in eerste plaats verantwoordelijk voor het plaatsen van rookmelders. De verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het vervangen van de batterijen ligt bij de huurder.

Hangt er na 1 juli 2022 geen rookmelder? Dan kan dit gelden als een gebrek welke de verhuurder moet herstellen. Wordt dit niet gedaan? Dan wordt er een boete voor de verhuurder geriskeerd.

Handhaving

Of deze wet per 1 juli ook gecontroleerd en gehandhaafd wordt? We verwachten niet dat de gemeente iedere woning gaat checken. Wel kan er steekproefsgewijs controle uitgevoerd worden, of ingegaan worden op een verzoek tot handhaving vanuit de huurder.

Als huurder ben je verplicht om mee te werken aan de plaatsing van rookmelders. Het vervangen van de batterijen en controleren van de rookmelders is ook jouw verantwoordelijkheid. In zekere zin delen de verhuurder en huurder samen de verantwoordelijkheid over de rookmelders. Dit kan worden meegenomen in het huurcontract.

Deel dit bericht