Q2 woningmarktcijfers landelijk zeer positief, maar blijft dat zo?

Woningmarkt cijfers landelijk zee positief, maar blijft dat zo

De woningmarkt blijft landelijk aantrekken. De gemiddelde vraagprijs is ondertussen gestegen naar een nieuw all time high van gemiddeld € 335.000 (bron NVM). Blijft dit zo of zijn er ontwikkelingen die voor een kentering zorgen?

De Rabobank verwacht een lichte daling voor 2021, de ABNAMRO verwacht dat de prijzen volgend jaar met 2% dalen. Op basis van de huidige dynamiek in de woningmarkt met blijvend stijgende prijzen en meer vraag dan aanbod, is dit bijna niet voor te stellen. Vanwaar deze voorspellingen? Wat zien we op dit moment in de praktijk gebeuren?

Door de coronacrisis wijzigt het krachtenveld en zijn er groepen die als koper lijken af te vallen. Allereerst houdt de belegger de hand op de knip en stelt investeren in vastgoed uit om een goede kaspositie te houden. Anderzijds zien we dat expats door de (gecontroleerde) lockdown momenteel nauwelijks actief zijn op de woningmarkt. Hierdoor is de particuliere woningkoper aan zet. Deze groep is nog steeds veel groter dan het huidige woningaanbod. Op dit moment wordt er in meer dan de helft van alle gevallen nog steeds boven de vraagprijs verkocht. RE/MAX heeft afgelopen kwartaal een stijging van 21,7% gezien in het aantal transacties ten opzichte van een lichte landelijke daling.

Het landelijke tekort aan woningen is en blijft groot. Door de achterblijvende nieuwbouwproductie loopt dit verder op. De doelstelling met de beoogde productie van ca. 75.000 woningen wordt niet behaald. Deze achterblijvende nieuwbouwproductie wordt veroorzaakt door het tekort aan bouwlocaties, stijgende bouwkosten, onzekerheid in de markt en stikstof problematiek. Door deze achterblijvende woningbouwproductie neemt de krapte op de woningmarkt verder toe ondanks het wegvallen van beleggers en expats als doelgroep.

Voor de makelaardij hebben al deze ontwikkelingen een impact op de dagelijkse gang van zaken. Bij aanvang van de coronacrisis was er tijdelijk onduidelijkheid en werd er vanuit de branchevereniging VBO aangegeven dat er niet meer bezichtigd mocht worden. Door het grote internationale netwerk van RE/MAX was het mogelijk om hier tijdig op te anticiperen. De inzichten die er waren vanuit Australië en Italië zorgden ervoor dat RE/MAX Nederland snel protocollen en procedures heeft opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM, welke ook door de branche zijn overgenomen. Op deze manier is de business voor de woningmakelaardij anders dan in omliggende landen gewoon doorgegaan en dit zien we terug in de woningmarktcijfers.

Een andere merkbare ontwikkeling is dat door de gecontroleerde lockdown mensen bewuster zijn geworden van de eigen woonomgeving. Mensen spenderen meer tijd in en om het huis en door het thuiswerken zijn er nieuwe eisen bij gekomen. Hierdoor veranderen de wensen van woningkopers. Een extra kamer die als werkruimte kan worden ingericht of glasvezel zijn belangrijke eisen waar kopers vragen over stellen. De vraag naar extra of meer functionele ruimte heeft ook direct invloed op de zoekcriteria. De toenemende vraag naar buitenruimte zorgt ervoor dat woningen buiten de stad naar verhouding in populariteit stijgen. Dit is een trend die we bij RE/MAX ook in Italië en Spanje hebben gesignaleerd.

Of de onzekerheid en huidige ontwikkelingen zoveel impact hebben dat de prijzen op de vastgoedmarkt het komende jaar dalen, zoals ABNAMRO vermoedt, is onzeker. Er is krapte op de woningmarkt, maar bij een stijgende werkloosheid en een dalend consumentenvertrouwen stellen mensen dure aankopen uit. Dit zien we al bij de aanschaf van auto’s. Uiteindelijk zal een lichte daling geen extreme impact hebben op de woningmarkt, omdat in de huidige woningmarkt niet wordt overgefinancierd en iedereen in tegenstelling tot de vorige vastgoedcrisis, verplicht moet aflossen. Dit biedt zelfs kansen voor de starter die er de afgelopen jaren bekaaid af kwam. De woningmarkt is volop in beweging en biedt kansen voor velen, en er zijn (gelukkig) weinig verliezers. Ben je van plan stappen te zetten op de woningmarkt? Laat je dan goed informeren en bekijk kritisch waar jouw kansen liggen.

Deel dit bericht