Joost Steinweg

Joost Steinweg is een geboren Amsterdammer kent de stad door en door. Bij Joost draait het om realistisch inzien wat de kansen van een woning zijn en daar vervolgens maximaal werk van te maken. Van droom naar werkelijkheid.

 

Pareltjes in de wijk

Het kantoor van RE/MAX PRO ligt midden in de Schinkelbuurt. Joost heeft er dichtbij gewoond en kent de ‘hidden gems’. Hij rijd er dagelijks doorheen op weg naar werk. Joost: “Het leukste van dit vak is om buitenkansjes voor klanten te vinden. Als je goed kijkt zijn die er zeker nog in de stad. Het gaat natuurlijk verder dan een likje verf of een muurtje doorbreken. Je moet echt door dingen heen kunnen kijken om het pareltje in de onderprijsde woning te ontdekken. Dan moet je je niet laten leiden door emotie maar realistisch inzien wat de kansen en mogelijkheden van de woning zijn. Heel mooi om op die manier mensen op weg te helpen op de woningmarkt van vandaag”

 

Altijd plek

“Ook bij verkoop neem ik klanten mee in een realistische kijk op de wensen. Tijdens het intake gesprek gaan we van illusie naar werkelijkheid. Zodra we de juiste verwachtingen hebben vastgelegd zet ik alle middelen in om de woning zo snel mogelijk voor de hoogste prijs te verkopen. Vóór het werk, ná het werk of in het weekend. Maakt niet uit. Ik zorg ervoor dat kandidaat-kopers altijd terecht kunnen zodat we zoveel mogelijk bezichtigingen krijgen. Want je weet maar nooit wie het hoogste bod uiteindelijk neerlegt.”

 

Perfecte presentatie

Door zijn studies Bouwkunde en Communicatiemanagement weet Joost als geen ander de kansen van woningen maximaal te belichten. “Bij de verkoop van een woning neem ik alles uit handen. Vooral wat betreft de presentatie. Want als een woning optimaal in de schijnwerpers staat, wordt het snel én het best verkocht. Met de technieken en media van vandaag kun je zoveel publiek bereiken. En met de juiste styling en duidelijke communicatie kan je echt wonderen verrichten.”

 

=== English ===

 

Joost Steinweg is born in Amsterdam and knows the city very well. For Joost, it is all about realizing the chances of a property and making the most out of it. From dream to reality.

 

The pearl in the neighbourhood

The RE/MAX PRO office is located in the middle of the neighbourhood the “Schinkelbuurt”. Joost has lived close by and knows the 'hidden gems'. He daily drives through the neighbourhood on his way to work. Joost: "The best part of being a real estate agent is to find the hidden opportunities for clients. If you look closely, they are still available in the city. Of course it goes further than a bit of paint or breaking down a wall. You really have to look closely to discover the gem in the under-priced home. And of course you should not be guided by emotion but you have to realistically realize the opportunities and possibilities of the property. Very nice to help clients in the right way in today's real estate market."

 

Always time

“When I sell a property, I always make sure my client has realistic view of their wishes during sales. During the interview we go from ‘the illusion’ to ‘reality’. As soon as we have set the right expectations, I use every means to sell the property as quickly as possible for the best price. Before work, after work or in weekends, that does not matter. I’ll make sure potential buyers always can have a viewing, only than we get as much viewings as possible. Because, you never know who will make the best and highest offer in the end."

 

The perfect presentation

With studies as Architecture and Communication Management, Joost knows, better than anyone else, the opportunities on the market. "When I sell a property, I only do that on full-service base. Especially when it comes to the presentation. Because when a property is in the spotlight optimally, it will be sold quickly and for the best price. With the techniques in media we have today you can reach a big audiences. And with the right styling and clear communication you can really make wonders happen."

Joost Steinweg
Bekijk aanbod Joost Steinweg RE/MAX PRO

 • Amstelveenseweg 214hs
 • 1075XT
 • Amsterdam
 • remaxpro.nl
 • KVK:


 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube

 • Gesproken talen:
 • Duits
 • Engels
 • Nederlands