RE/MAX Gildenhof

Uw klantgerichte makelaar voor Utrecht! Niet pandgericht, maar klantgericht

Dankzij de kracht van het individu en de servicegerichtheid is RE/MAX Gildenhof geworden wat het nu is. Uw belang staat bij ons centraal. Daarom werken wij op basis van ‘No Cure, No Pay’. Als wij uw woning niet verkopen, betaalt u geen courtage! Hetzelfde geldt voor aankoop. Dit motiveert ons om iedere dag weer scherp te zijn en een stapje harder te lopen dan de traditionele makelaar.

Daarnaast heeft RE/MAX elke maand zo’n 50.000 unieke website bezoekers en zal een RE/MAX makelaar uw woning op een bijzondere en unieke wijze in de markt zetten. Iedere RE/MAX makelaar bij RE/MAX Gildenhof wordt daarnaast ondersteund door minstens 140 collega makelaars in Nederland.

Individuele makelaars 

Het belangrijkste verschil is eigenlijk heel simpel. Anders dan bestaande kantoren met makelaars in loondienst bestaat een RE/MAX kantoor uit een groep makelaars die ieder als zelfstandig ondernemer aan het kantoor verbonden zijn. Onder het motto ‘samen sta je sterker’ hebben deze makelaars zich aangesloten bij de grootste makelaarsorganisatie ter wereld: RE/MAX. In Nederland worden de RE/MAX kantoren onafhankelijk beheerd en geleid door kantooreigenaren die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van hun kantoor en zij bieden ondersteuning aan de makelaars. Zo kunnen de makelaars zich toeleggen op datgene waar zij in uitblinken: het bemiddelen in onroerende goederen. Daarom is RE/MAX Gildenhof uw klantgerichte makelaar voor Utrecht!

Voordelen op een rij

 • Zelfstandig ondernemer en aangesloten bij een groot netwerk
 • Het aanspreekpunt voor het hele traject
 • Persoonlijk betrokken bij iedere opdracht
 • Werkt 24/7 voor u
 • Korte doorlooptijd
 • Vindt het een eer om uw woning te mogen (ver)kopen!

Onze diensten

Ons makelaarskantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. Uiteraard kunt onze makelaars bereiken buiten kantooruren. 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op hun mobiele nummer!

Uw klantgerichte makelaar

In English

Not Pledge but Customer-focused!

Thanks to the power of the individual and service orientation, RE/MAX Gildenhof has become what it is today. Your interests are our main focus. That’s why we work on a ‘No Cure, No Pay’ basis. If we don’t sell your property, you pay no commission! The same goes for purchases. This motivates us to be sharp every day and to go the extra mile compared to traditional estate agents.

In addition, RE/MAX has about 50.000 unique website visitors every month and a RE/MAX broker will put your home on the market in a special and unique way. Every RE/MAX broker at RE/MAX Gildenhof is also supported by at least 140 fellow brokers in the Netherlands.

Individual agents

The main difference is actually quite simple. Unlike existing offices with salaried brokers, a RE/MAX office consists of a group of brokers who are each associated with the office as independent entrepreneurs. Under the motto ’together you are stronger’, these brokers have joined the largest brokerage organisation in the world: RE/MAX. In the Netherlands, the RE/MAX offices are independently managed and run by office owners who are responsible for the organisation of their offices and provide support to the brokers. This allows the brokers to focus on what they excel at: mediating in real estate.

Benefits at a glance

 • Independent and affiliated to a large network
 • The point of contact for the entire process
 • Personally involved in every assignment
 • Works for you 24/7
 • Short lead time
 • Finds it an honour to (re)purchase your property!

Our services

 • Sale
 • Buy
 • Valuation
 • Renting and leasing
 • Mortgages
 • Insurance.

Our estate agency is open Monday to Friday from 09:00 to 17:00. Of course, you can reach our estate agents outside office hours. 7 days a week, 24 hours a day on their mobile number!

Wij zijn op zoek naar ondernemend talent voor de makelaardij, wil jij meer weten bezoek dan onze carrierepagina: Home – Join RE/MAX (joinremax.nl)

Myriam Vaessen MBA
Broker/Owner
Peter Vaessen
Broker/Owner
Daan van Setten
Makelaar
Hans Konings
Makelaar
Kadir Erol
Makelaar
Martijn de Groot
Makelaar
Diego Lerina
Commercieel medewerker binnendienst
RE/MAX Gildenhof
Utrecht
 • Europaplein 705
 • 3526WP
 • Utrecht

Gesproken talen:

Nieuw aanbod
Woonopp.
150 m²
Aantal slaapkamers
4 slaapkamers
Woonopp.
83 m²
Aantal slaapkamers
2 slaapkamers
Woonopp.
68 m²
Aantal slaapkamers
2 slaapkamers
Verkocht
Woonopp.
41 m²
Aantal slaapkamers
1 slaapkamer
Woonopp.
99 m²
Perceelopp.
120 m²
Aantal slaapkamers
3 slaapkamers
Woonopp.
230 m²
Perceelopp.
2.330 m²
Aantal slaapkamers
4 slaapkamers