2020 is aangebroken, tijd om de verwachte veranderingen in de woningmarkt op een rijtje te zetten…

Stimulans woningmarkt
Dit jaar start de overheid een bouwfonds van 1 miljard euro om het woningtekort te verminderen. Het doel is om 75.000 nieuwe woningen per jaar te gaan bouwen. Nog eens 1 miljard euro wordt geïnvesteerd in het verlagen van de belasting voor woning corporaties. Hierdoor houden zij meer geld over voor nieuwe woningen of het verduurzamen van bestaande woningen. Daarnaast worden door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met gemeenten, beschikbare rijksgronden klaargemaakt voor woningbouw.

Starters krijgen het makkelijker
Het kabinet is op zoek naar mogelijkheden om het starters makkelijker te maken een huis te kopen ten opzichte van beleggers die huizen kopen om te verhuren. Mogelijk komt er in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht een zelfbewoningsplicht. Dit verplicht kopers om zelf de woning te bewonen. Dit zou beleggers moeten ontmoedigen en particuliere kopers meer kans geven.

Er komt mogelijk een afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters en een verhoging naar 6% voor beleggers. Dit betekent dat starters minder eigen geld hoeven neer te leggen en beleggers juist meer. Ook worden er mogelijk strengere regels voor het verkrijgen van een hypotheek voor huurwoningen ingevoerd. Zo kunnen beleggers minder lenen voor de koop van een huurwoning. Er wordt nog wel nagegaan of deze maatregelen wel “uitvoerbaar, effectief en proportioneel” zijn.

De wet Hillen verder afgebouwd
De wet Hillen werd in het leven geroepen voor huizenbezitters met een (bijna) volledig afgeloste hypotheek. Hij bepaalt dat het eigenwoningforfait vervalt wanneer dit hoger is dan uw hypotheekrenteaftrek. Dit is een bijtelling op het inkomen waarvan de hoogte van de heffing afhankelijk is van de WOZ-waarde. Hiermee wordt voorkomen dat huiseigenaren met een afbetaalde woning ‘gestraft’ worden voor het aflossen van de hypotheek. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. Vorig jaar is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100 %, maar 96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2020 daalt dat percentage naar 93,33 %.

WOZ-waarde weer omhoog
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2020 naar verwachting van de Waarderingskamer met 8 % tot 10%. De WOZ-waarde die je in 2020 ontvangt geeft de marktontwikkeling weer tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Een hogere WOZ-waarde kan leiden tot een hoger eigenwoningforfait. Hierdoor daalt de aftrek eigen woning en daalt ook je belastingteruggave.

Bent u op zoek naar begeleiding in deze bewegende markt? Bij RE/MAX bent aan het juiste adres. Neem nu contact op met een kantoor bij u in de buurt.